RİTİM BOZUKLUĞU

Ritim bozukluğu, müzik öğrencilerinde sık görülen bir hastalıktır  Bu problem düzelmediği sürece çalınan her şarkı dinleyene ızdırap verir. Size ritim çalışması için basit bir yöntem:

Saatlerin saniyelerinden yararlanın. Saniyeye ritim tutarak eşlik edin. Saniye her değiştiğinde (aynı anda) elinizle bir kez vuruş yapın. Yapmış olduğunuz her vuruş 4'lüktür.

Daha sonra saniye her değiştiğinde 2 eşit vuruş yapın. Yaptığınız her bir vuruş 8'liktir.

Sonra da saniye her değiştiğinde 4 eşit vuruş yapın. Yaptığınız her bir vuruş 16'lıktır.

Çoğumuz gün içerisinde defalarca trafik ışıklarında bekliyoruz. Işıkların üzerinde geriye sayım süreleri var. İşte sizler için bir çalışma fırsatı daha. Yukarıda saydığımız çalışmaları ışıklarda beklerken yapabilirsiniz.

BONA NEDİR? SOLFEJ NEDİR?

Notaları konuşur gibi, tek bir sesten, seslerin yüksekliğini vermeden, sadece isimlerini sürelerine uygun olacak şekilde okumaya BONA denir.

Notaları, ses yüksekliklerini vererek, süreleriyle birlikte okumaya SOLFEJ denir.

Bonada notalar konuşur gibi okunur. Solfejde ise şarkı söyleniyormuş gibi okunur.

Her iki okuma şeklinde de vuruşlar yapılır ve notalar sürelerine uygun olarak okunur.

MÜZİKTE 7 RAKAMI

Müzikte 7 farklı isimde nota vardır. Bunlar;
DO - RE - Mİ - FA - SOL - LA ve Sİ dir.

Ayrıca müzikte 7 farklı temel nota değeri-süresi vardır. Bunlar;
1'lik, 2'lik, 4'lük, 8'lik, 16'lık, 32'lik ve 64'lüktür.

BAĞLAMA MI , SAZ MI?

Aslında kavramlar çok net olsa da, zaman içerisindeki kullanımdan dolayı bu iki terim hep birbiriyle karıştırılmıştır.

SAZ, enstrüman sözcüğünün karşılığıdır. Yani her türlü müzik aleti birer sazdır. Darbuka da bir sazdır, keman da bir sazdır, flüt de bir sazdır, bağlama da bir sazdır...

BAĞLAMA ise; cura, kısa sap, uzun sap, divan vb. isimlerle adlandırılan enstrüman ailesinin ortak ismidir. Yani cura da bir bağlamadır, kısa saplı saz da bir bağlamadır, uzun saplı saz da bir bağlamadır.

Ancak zaman içerisindeki kullanımından dolayı bağlama ailesindeki enstrümanlara genel olarak SAZ denilmiş ve bu kullanım da yaygınlaşmıştır.

Bir diğer yanlış kullanım da, uzun saplı olanına SAZ, kısa saplı olanına BAĞLAMA denilmesidir. Böyle bir ayrım yoktur. Bu kavramların kullanılışı yukarıdaki gibidir.

f